Program og dagsorden generalforsamling søndag d. 27/11-16

Dagsorden MDK generalforsamling søndag d. 27. november 2016

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Aflæggelse og godkendelse af formandens årsberetning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget
 4. Behandling af indkomne forslag
  • Nedsættelse af udvalg til at kvalitetssikre banen – Thomas Kryger Kristensen
  • Nedsættelse af en programansvarlig/et udvalg som kan fastsætte plan for kommende sommersæson – Thomas Kryger Kristensen
  • Nyt klublogo – Jesper Bendix Pedersen
 5. Valg af formand
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer
 8. Program, budget og kontingent for 2017
 9. Eventuelt
  • Mandagsgolf 2017?
  • Klub tøj 2017? (betales af den enkelte medlem og ikke klubben)