Mølleparken Open 2017

Den 8-9 april 2017, bliver første afdeling af DDGU Danish Tour 2017, afholdt på Mølleparkens Discgolf bane.

Her på siden kan du finde diverse relevant info så som banekort, program m.v.

Turneringen bliver afviklet i henhold til DDGU´s retningslinjer for DDGU Danish Tour 2017 som kan læses her.

Der må ikke indtages alkohol eller euforiserende stoffer før, under og mellem runderne.
Rygning under runderne frabedes. Rygning må kun finde sted med accept fra øvrige spillere i de enkelte grupper, og kun finde sted når ikke der spilles. (altså mellem put og drive).

Banekort
Hulinfo
Praktisk info